ZNAČENÍ STEZEK

Stezka Bělova (8,2 km) = červená
Stezka Nové Dědiny (6,9 km) = žlutá
Stezka Žlutava (6,8 km) = oranžová

Značení je provedeno pomocí tzv. místního turistického značení v barvě dané stezky.
Stezky jsou určeny pro pěší turistiku, běh, nordic walking (chůzi s holemi) a horskou cyklistiku. Okruhové trasy vedou především po polních a lesních cestách.

Mobiliář

Stezky doplňují informační tabule s mapou stezek, turistické rozcestníky, lavičky a panoramatické tabule na vyhlídkových místech. V obcích najdete také turistické přístřešky. Na rozcestí stezek v údolí Širokého potoka je v plánu vybudování odpočinkového místa s ohništěm.

Odkud vyrazit

Začátek stezek je u lávky pro pěší u přístaviště Baťova kanálu v Otrokovicích. Odtud můžete vyrazit směr Bělov nebo Žlutava. Později se lze napojit na Stezku Nové Dědiny. Vyrazit na cestu můžete také z jednotlivých obcí a udělat si okruh po jedné značce. Trasy případně můžete kombinovat a naplánovat si tak výlet i jinak. Tištěnou mapu Vám poskytne informační centrum na Otrokovické Besedě případně v turistické sezóně také infocentrum na přístavišti Baťova kanálu v Otrokovicích.

Stezky jsme pro vás otevřeli v sobotu 30. 4. 2022 společným výšlapem z přístaviště v Otrokovicích > reportáž z otevření stezek <

Stezky jsou značené v naší mapové aplikaci, ale najdete je také v turistické mapě Mapy.cz pomocí přerušovaných čar v barvě trasy. Při bližším přiblížení uvidíte také nézev dané stezky.PARTNEŘI PROJEKTU

Autorem stezek je Mgr. Martin Gabryš z Mapujme s.r.o., který připravil projekt ve spolupráci s Otrokovickou Besedou zastupenou panem Filipem Pastuszkem. Níže je seznam obcí přes které prochází značené stezky. Město Otrokovice ve spolupráci s ostatními obcemi – Bělov, Nová Dědina a Žlutava zrealizovali projekt ve 2 etapách a to na podzim roku 2021 a na jaře roku 2022.

OTROKOVICE

Otrokovice jsou druhé největší město v okrese Zlín. Žije zde asi 18 tisíc obyvatel. Leží 10 km jihozápadně od Zlína na soutoku Moravy a Dřevnice. Asi 1 km severně od soutoku začínají značené Stezky Branou do Chřibů. V Otrokovicích najdete také městský turistický okruh (značený modrou a zelenou barvou).
> Mapa městského turistického okruhu

Více o městě

BĚLOV

Obec Bělov se nachází severozápadně od Otrokovic. Na severu obce před lesem Hučaj najdete vyhlídku na Otrokovice a přilehlé okolí s panoramatickou tabulí. Dále se zde nachází jez vybudovaný v roce 1965 s malou vodní elektrárnou. Počítá se i s výstavbou plavební komory, která by prodloužila Baťův kanál.

Více o obci

NOVÁ DĚDINA

Obec Nová Dědina se rozkládá na kopci západně od Otrokovic. Obec tvoří samí okraj pohoří Chřiby a spadá do regionu Kroměřížska o čemž svědčí i výhled na Kroměříž na severní straně katastru obce. V blízkosti obce najdete mohylové pohřebiště Tabarky nebo krásný les zvaný Hučaj.

Více o obci

ŽLUTAVA

Obec Žlutava se nachází západním směrem od Otrokovic. V katastru obce najdete například kamenolom či několik vyhlídkových míst, které jsou propojeny naučnou stezkou Po Žlutavských vyhlídkách. Na stezce jsou výhledy směrem na Hostýnské vrchy, Napajedelskou bránu či Bílé Karpaty.
> Mapa Naučné stezky

Více o obci